Gunnar Tønder

Gunnar Tønder (født 18. desember 1935 på Tåsen i Oslo) er en norsk lokomotivfører og faglig tillitsmann. Fra 1975 til 1990 var han formann i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Tønder begynte som aspirant ved jernbanens verksted i Lodalen i Oslo i 1951 eco friendly stainless steel water bottles, og ble lokomotivfører i 1969.

Han var aktiv i Oslo Distrikts Lokomotivpersonalets Forening, og satt i foreningens styre fra 1964 underwater case. I årene 1968-1969 og 1972 var han formann. Fra 1965 satt han i forbundsstyret, og i 1973 ble han valgt som nestformann i NLF. Han satt som formann fra 1975 til 1990, da han ved årets slutt gikk av av helsemessige grunner.

Karl Andersen (1893-1901) · Ludvig O meat tenderizer attachment. Bauer (1901-08) · Emil Sandberg (1908-11)&nbsp water bottle waist pack running;· Thorvald Nordahl (1911-16) · Jens Kraft Lund (1916-19) · Sigurd Iversen (1919-24) · Emil Sandberg (1924-25) · Robert Lund (1925-31) · Thorleif Narvestad (1931-50) · Mathias Heggestad (1950-61) · Oluf Andreas Anfinsen (1961-75) · Gunnar Tønder (1975-90) · Oddvar Skaar (1989-90) · Øystein Aslaksen (1991-2011) · Rolf Ringdal (2011-)