Adware

Adware (av Advertising software) er en økonomisk modell som skal sikre produsent av et dataprogram inntekter

Colombia 2016 Home MURILLO 22 Jerseys

Colombia 2016 Home MURILLO 22 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Bruker inngår ved installasjon av programmet en avtale med produsent som gir denne rett til å publisere reklame – som regel begrenset til den tid programmet er i bruk. Begrepet grenser inn mot shareware og freeware.

Adware omtales ofte i samme åndedrag og blir ofte blandet sammen med spyware how to use papain meat tenderizer. Grunnen er delvis at enkelte av de samme mekanismene er til stede og delvis medias manglende faglige forståelse.

Adware-program skal ha en lisensavtale som brukeren skal godta for å kunne bruke programmet water waist pack. Denne avtalen vil inneholde vilkår som gir leverandøren rett til å distribuere reklame til brukeren. Denne distribusjonen vil i mange tilfeller være rettet

Colombia 2016 Home BACCA 7 Jerseys

Colombia 2016 Home BACCA 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, ved at programmet rapporterer tilbake hvilke sider på Internett en bruker besøker. Informasjonen er vanligvis anonym, men knyttet til for eksempel lisensnummeret på programvaren. Dette er normalt det elementet av spyware som adware inneholder.

Det finnes egne skannere for å finne og fjerne adware. Disse er gjerne utviklet på bakgrunn av brukeres bekymring for spyware. Dette har generert rettssaker mellom produsenter av adware og skanner-utviklerne. I tillegg vil ofte disse skannerne medføre at adware-programmene ikke lenger fungerer.