Jaskinia Zbójecka w Łopieniu

Jaskinia Zbójecka w Łopieniu (również Grota Zbójecka w Łopieniu) – jaskinia w masywie Łopienia w Beskidzie Wyspowym, w polskich Beskidach Zachodnich. Długość korytarzy wynosi 433 m, łączna deniwelacja 20,3 m (+1,5 m, -18,8 m). Jest to najdłuższa jaskinia Beskidu Wyspowego.

Jaskinia Zbójecka jest jaskinią typu osuwiskowego. Powstała w grubych warstwach piaskowców magurskich, budujących tę część Beskidów. Wejścia do jaskini (trzy otwory o ekspozycji wylotów ku górze) znajdują się w północnych zboczach góry Łopień, na wysokości ok. 903 m n.p.m. Jaskinię tworzy plątanina szerszych i węższych korytarzy tenderize meat without tenderizer, niewielkich sal, kominków i studzienek oraz szczelin o zróżnicowanych szerokościach i kierunkach przebiegu.

Największą objętościowo komorą w jaskini jest Sala Janosika, która ma 4 m długości, około 3 m szerokości i około 3 m wysokości. W jej części południowo-zachodniej strop przechodzi w wysoki na około 10 m Komin Prezesa cool sports water bottles. Inne większe komory to Sala Dziadka (około 3,5 m długości, 2,5 m szerokości, maksymalna wysokość 3 m), Sala Zbłąkanych (szerokość do 6 m i wysokość do 2,5 m) i Sala Rumcajsa (6 m długości, od 3 do 5 m szerokości i 4 m wysokości w środkowej części).

Dno jaskini w większości tworzy gruz skalny, a miejscami większe głazy. Pod studzienkami wejściowymi na dnie spotyka się liście i szczątki roślinne. W Gliniastych Partiach oraz innych korytarzach odchodzących z Sali Janosika dno tworzy glina. W południowej części Sali Rumcajsa dno pokryte jest na znacznej części guanem nietoperzy. Mniejsze pokłady guana spotyka się również w kilku innych korytarzykach. W jaskini występują dość licznie nacieki węglanowe w postaci polew i stalaktytów, których długość sięga do kilku centymetrów. Największe stalaktyty znajdują się w rejonie Sali Janosika.

Jaskinia posiada mikroklimat dynamiczny. Zimą temperatura w niej nie spada poniżej 0 ºC. Światło dzienne sięga Sali Wejściowej i korytarzy biegnących do Sali Zbłąkanych i Sali pod Studnią. Górne partie jaskini są suche, natomiast w dolnych partiach (poniżej Sali Dziadka) jest dość wilgotno.

W rejonach, do których dochodzi światło dzienne, rozwijają się mchy i porosty soccer t shirt ideas. Na szczątkach organicznych spotyka się grzyby i pleśnie. Stwierdzono występowanie licznych pająków, motyli i owadów bezskrzydłych. Zimą w jaskini hibernują nietoperze. Latem 1997 r. stwierdzono występowanie przynajmniej 3 gatunków nietoperzy: podkowca małego (Rhinolopus hipposideros), nocka dużego (Myotis myotis) oraz gacka (Plecotus sp.).

Jaskinia prawdopodobnie była znana miejscowej ludności od dawna. Po raz pierwszy w literaturze wymienił ją Kazimierz Sosnowski w swym przewodniku turystycznym po Beskidach (1914, 1926, 1930). Kazimierz Kowalski pisał (1954), że według okolicznej ludności jaskinia jest zasypana, a za nim powtórzył to Władysław Krygowski w swoim przewodniku po Beskidach (1977). Z pewnością jednak jaskinia nie była w tym czasie zasypana, a pomyłka wzięła się stąd, iż K. Kowalski szukał jaskini w niewłaściwym miejscu. Została ona ostatecznie zlokalizowana w sierpniu 1997 r. przez B. Bubulę, P. Lesieckiego i B. Sułkowskiego z Klubu Grotołazów w Limanowej. Pomiary jaskini wykonali 21 i 25 sierpnia 1997 r. wyżej wymienieni oraz T. Mleczek (Speleoklub Dębica). Według tych pomiarów liczyła ona 380 m korytarzy oraz -16 m deniwelacji. Badania eksploracyjne z lat 2000-2008 powiększyły te wartości do obecnego stanu.

Jaskinia jest znana ludności miejscowej i była często zwiedzana. Przejście głównego ciągu nie przedstawia większych trudności. Natomiast zwiedzenie wszystkich partii jaskini jest bardzo uciążliwe (ciasno), a ponadto pokonanie niektórych korytarzy i kominków wymaga wspinaczki (trudności IV) i użycia technik alpinistycznych (lina).

W 1998 r. Jaskinia Zbójecka w Łopieniu otrzymała status pomnika przyrody. Wchodzi w skład specjalnego obszaru ochronnego siedlisk (dyrektywa siedliskowa) „Natura 2000” pod nazwą Uroczysko Łopień. Jest nieudostępniona do zwiedzania. Dalsze części jaskini, w których zimują nietoperze są zamknięte kratą.

Carl Henrik Boheman

Carl Henrik Boheman, född 10 juli 1796 i Jönköping, död 2 november 1868, var en svensk entomolog.

Boheman blev student i Lund 1812 soccer t shirt ideas, där han studerade juridik, men ingick 1813 som underofficer vid Jönköpings regemente meat tenderizer liquid, deltog i fälttåget mot Norge 1814 och blev 1837 kapten. Sin lediga tid använde han mestadels till forskningsresor, på vilka han oftast åtföljdes av yngre vetenskapsidkare. Åren 1837-38 var han förordnad att förestå intendentsbefattningen vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, och 1841 kallades han av Vetenskapsakademien till professor och intendent för de entomologiska samlingarna. Dessa ökades av honom därigenom att han dit skänkte sin egen under 30 år sammanbragta insektsamling.

Såsom intendent utgav han Årsberättelser om framstegen i insekternas, myriapodernas och arachnidernas naturalhistoria för 1840-56 (1843-59). Dessutom författade han bl.a. Nya svenska homoptera beskrifna (1847), Insecta Caffrariæ (1848-57 are meat tenderizers safe, där han beskrev de av Johan August Wahlberg 1838-45 samlade afrikanska insekterna), vidare Bidrag till Gottlands insektfauna (1850), Monographia cassididarum I-IV (1850-62), Entomologiska anteckningar under en resa i södra Sverige 1851 (1852) samt Catalogue of Coleopterous Insects in the Collection of the British Museum. Part IX. Cassididæ (1856). Han blev ledamot av Vetenskapsakademien 1838.

Lavon-affæren

Lavon-affæren (også kendt som Operation Susannah) var benævnelsen på en række bombeattentater, som den israelske militære efterretningstjeneste iværksatte mod amerikanske og britiske mål i Egypten i sommeren 1954. Israelernes plan var at få mistanke rettet mod forskellige grupper i Egypten (blandt andet Det muslimske broderskab) for at stå bag disse attentater for derved på ny at skabe et fjendtligt forhold mellem Egypten og USA. Baggrunden var, at Egypten og USA havde startet en tilnærmelsespolitik i begyndelsen af 1950’erne. En anden grund var ønsket om at få forpurret en aftale om tilbagetrækning af britiske styrker fra Suezkanalzonen.

Ansvaret for den fejlslagne aktion blev lagt på den israelske forsvarsminister Pinhas Lavon (deraf navnet). Selve bombeattentaterne blev udført af egyptiske jøder på opdrag af israelsk efterretningstjeneste water bottle facts. En af planlæggerne bag aktionen var den israelske efterretningsafdelings daværende leder Binyamin Gibli.

Den egentlige sammenhæng kom imidlertid frem og gav bagslag for Israel og de indblandede personer printed socks wholesale.

Både forsvarsminister Lavon og Gibli blev tvunget til fratræde deres stillinger på grund af skandalen. Hændelsen skabte et politisk efterspil i Israel, som skulle vare ind 1960’erne. David Ben-Gurion trak sig i 1963 fra alle poster i det israelske arbejderparti som følge af meningsforskelle knyttet til Lavon-affæren.

Hændelsen afdækkede en bitter kompetencestrid i det israelske forsvarsministerium mellem på den ene side den nyudnævnte forsvarsminister Lavon og ministeriets militære og civile eksperter. Blandt de sidstnævnte var daværende departementchef Shimon Peres. Lavon blev gjort til syndebuk og måtte gå af. Men striden fortsatte og førte til en regeringskrise og til, at Lavon fik en slags oprejsning, samt til, at arbejderpartiet blev splittet ved soccer t shirt ideas, at dets leder David Ben Gurion brød ud og dannede sit eget parti.

Hændelsen bidrog også til at skade Israels forhold til USA og Storbritannien i en periode. Den førte også til, at jøder i Egypten blev yderligere mistænkeliggjorte i en allerede spændt situation.

Lavon-affæren anses som en af de største efterretningsskandaler i Israels historie.

Desert dace

The desert dace (Eremichthys acros) is a rare cyprinid fish known only from the warm springs and creeks of Soldier Meadow in western Humboldt County, Nevada, USA. It is the only member of the monotypic genus Eremichthys soccer t shirt ideas. The species is also notable for its ability to live in waters as warm as 38 °C (100 °F). It is the sole member of its genus Eremichthys.

A small species wool socks, not known over 7.7 cm in length, it is olive green above and silvery below, with vaguely mottled sides that flash with yellow reflections. There is some blackish spotting and a deep green streak along and above the lateral line. Dorsal and anal fins are usually eight-rayed.

It feeds on small invertebrates, mainly insects, and eats some algae.

The desert dace has been classified as vulnerable since 1996, due to the combination of limited distribution and adaptation to its unusual habitat. Threats include the introduction of goldfish and largemouth bass Micropterus salmoides into a reservoir connected to the springs, as well as the popularity of the warm springs for bathing.

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 1973/Resultate

Der Hauptteil der Wettbewerbe bei den 73. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften wurde vom 20. bis 22. Juli 1973 im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

In der hier vorliegenden Auflistung werden die in den verschiedenen Wettbewerben jeweils ersten sechs platzierten Leichtathletinnen und Leichtathleten von Berlin aufgeführt .

Eine Übersicht mit den Medaillengewinnerinnen und –gewinnern, mit den Meisterinnen und Meistern der ausgelagerten Wettbewerbe sowie einigen Anmerkungen zu den Meisterschaften findet sich unter dem Link Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 1973.

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 20. Juli

Datum: 20. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 22. Juli

Ralf Reichenbach erzielte mit seinen 20,51 m einen neuen DLV-Rekord.

Datum: 22. Juli

Datum: 22 the goalkeeper glove shop. Juli

Datum: 21. Juli

Disziplinen des Fünfkampfs: Weitsprung, Speerwurf, 200 m, Diskuswurf, 1500 m

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 22 soccer t shirt ideas. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 20. Juli

Datum: 22. Juli

Datum: 21. Juli

Datum: 22. Juli

1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955&nbsp

Real Madrid Club de Fútbol Away BALE 11 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away BALE 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;| 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984&nbsp hydration vest for running;| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017